В Интернет света и обществото, което живеем, предполагам много от вас са мислили върху това какво се случва с личните данни, които споделяме всекиднесвно и какво могат да разкрият всъщност за нас. За себе си съм установила, че единствяеният начин персоналните ми данни да не бъдат разкривани, е като изобщо не използвам Интернет. Но, съгласете се, във високо-технологичния век, в който живеем, това е невъзможно, освен ако не искаме да се изолираме на необитаем остров близо до Антарктика…

В тази връзка попаднах на интересно видео на Jennifer Golbeck, която е Директор на Human-Computer Interaction Lab във University of Maryland. Вижте според нея до какво могат да доведат Like-овете и Share-ингите, които всеки един пот нас прави:

Share