mozilla_firefox_readerszone

Представям ви някои полезни добавки за мозила, които аз използвам и биха могли да ви бъдат полезни.

Инструменти за разработчици:

Web Developer – популярен инструмент за работа със форми, сесии, картинки и всякакви други неща, които ги има на всяка една уеб страница

Firebug – също популрен инструмент за уеб разработчици, чрез който могат да се видят отделни елементи от даден уеб сайт, както и да могат да бъдат променяни

HackBar –  с помощта на този инструмент могат да се изпращат данни по POST, GET и др, както и да се тестват различни техники за предпазване от злонамерени потребители

Quick Java – изключителнио полезен за бързо активиране/деактивиране на JS, CSS, Flash, Java, SilverLight и др.

HTTPtoHTTPS – лесно и бързо превключване от HTTP към HTTPS и обратно

FoxyProxy – лесно превключване между различни proxy-та. На мен ми е много полезен, когато ми се налага да тествам как изглежда съдържанието на дадена страница според държавата, от където е заредена

Server Spy – показва уеб сървъра на заредената страница/уеб сайт

Show IP – показва текущото IP на уеб сайта

Regular Expression Tester – полезен за работа с регулярни изрази

Selenium Expert – инструмент за автоматизирано тестване.

Clear Cache Button – чистене на кеша

CSS Reloader – с натискане на F9 се обновяват само CSS стиловете на страницата

Rainbow – с негова помощ можете да вземете кода на които и да е цвят от текущата страница

 

SEO инструменти:

Page Speed

YSlow

Page Rank

 

Други:

Ant Video Downloader – подходящ за смъкване на видео

Ani Weather – дава прогноза за времето и показва текущата температура в града, който сте задали

 

Някои от тези добавки ги има и за Chrome. Надявам се и на вас да са ви от полза 🙂

Share