Задача 1: Write a program that allocates array of 20 integers and initializes each element by its index multiplied by 5. Print the obtained array on the console.

Обхождане на масива и умношение на всеки индекс с 5.
Решение

Задача 2: Write a program that reads two arrays from the console and compares them element by element.

Сравняване на масиви.
Решение

Задача 3: Write a program that compares two char arrays lexicographically (letter by letter).

Доста си поиграх да проуча тази задача и как точно се решава правилно. Намерих една доста интесесна статия, в която много ясно се обяснява как се сравняват string/char лексикографски: Link

Когато двата стринга са с различна дължина и символите им съвпадат до толкова, колкото е по-късият стринг, тогава лексикографски по-предият е този с по-малката дължина. Например, “abcd” е преди “abcde”. Т.е. трябва да се вземе под внимание и последният char от стринга, а не просто да се итерира до броя на всички символи на по-малкия от двата стринга.

Направила съм проверка дали работи коректно чрез използване и на вградената в .NET функция CompareTo. Използвала съм я само за проверка и съм я закоментирала, а не за да си реша задачата чрез нея. Според мен не е това целта на това домашно, а да упражним използването на масиви.
Решение

Задача 4: Write a program that finds the maximal sequence of equal elements in an array.
Example: {2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 1} -> {2, 2, 2}

Запазване на първата стойност от масива в променлива start, след което тя се сравнява с всеки следващ елемент и ако е равна на него се увеличава стойността на променливата lenght. В противен случай, в променливата start се запзва новата стойност.
Решение

Задача 5: Write a program that finds the maximal increasing sequence in an array. Example: {3, 2, 3, 4, 2, 2, 4} -> {2, 3, 4}.

тук се сравняват текущият елемент от обхождания масив, с всеки следващ елемент, докато не се стигне до стойност, която е по-малка от последната. В този случай се започва отначало, като се пазят най-голямата редица до момента и последния индекс. Той се използва за принтиране на резултата.
Решение

Share