Мисловните карти са революционен подход за водене на бележки. Те са графичен метод, чрез който се представя информация, с помощта на ключови думи, която е лесна за запомняне и възпроизвеждане.

След като прочетох книгата на Тони Бюзан – “Как да уча бързо и да запомням лесно” и се запознах с основните принципи, по които работят мисловните карти, реших да приложа на практика придобитите знания и умения, за да науча и запомня цялата информация от лекцията по C# на тема Използване на методи и обекти. Презентацията можете да намерите на този адрес като част от курса по C# част 2 в Telerik Academy.

Стъпки при създаване на мисловна карта:

1. Поставяне на основна цел.
Целта, която аз си поставих е да усвоя и запомня материала от вече споменатата тема.

2. Създаване на основния обект и цел на изследването.
В началото се поставя основната тема, за която ще бъде създавана мисловната ката. В конкретния случай това е наименованието на темата – Използване на класове и обекти. Ето защо тя се поставя в центъра на мисловната карта.

3. Провеждане на Цялостен преглед.
На този етап се преглеждат застъпените основните подтеми. За всяка от тях се създава разклонение със съответното име.

Ето какво представлява моята мисловна карта на този етап. Изглежда систематизирано и обобщено, нали 🙂 Само един бърз поглед е напълно достатъчен, за да стане ясно какво ще включва нашата тема.

objects_min_map1

4. Преглед на вътрешната част на материала.
На тази стъпка постепенно започва да се разширява мисловната карта като за всяка подтема се добавят допълнителни разклонения от ключови думи, които доуточняват съответната подтема. Например, за класовете са добавени следните описания:

objects_min_map2

Всеки клас може да съдържа полета, свойства, типове и др. От схемата се вижда също, че всеки клас има поведение и може да се разглежда като шаблон. Също така даден клас може да бъде статичен или от тип instance, което означава че класът може да има множество представители. Например, класът Автомобил може да има инстации Ауди, БМВ, Ферари и др. като всеки от тях има конкретни свойства – цвят, модел и т.н.

По аналогичен начин се добавят описания и за останалите подтеми.

След като всички части са описани, ги обединявам в една цяла мисловна карта. С нейна помощ ще можете само с един бърз преглед от 1 минута да си припомните основните застъпени подтеми и така да отключите вече запаметената информация във вашия мозък.

На следващата графика е представена обобщената мисловна карта:

objects_min_map3

От тук можете да я видите в цял размер.

Смятам да разработя подобни карти и за други теми, не само свързани със C#.

За създаването на мисловната карта съм използвала iMindMap Trial версия. Има и множество онлайн инструменти, които също могат да ви бъдат полезни. На мен лично iMindMap ми допада, тъй като е лесен и приятен за употреба.

Надявам се и вие да отключите потенциала на вашия мозък чрез прилагане на мисловни карти 🙂

Share