Тук ще опиша на кратко как съм решила няколко задачи от курса по CSS в Telerik Academy.

Задача 1: Create the following page section using HTML and external CSS (no inline styles). Use a table or a definition list (in this case the layout will be different).

css1_1

Решение

Задача 2: Create the following Web page using external CSS styles.

css1_2

Решение

Задача 3: Create a web page using the below image.
П.С Допънителен HTML беше предоставен, върху който да се добавя дизайн.

css1_3

Решение

Share